overblikket med GPS tracking af dine biler, maskiner og udstyr.

OptiUnit er dit digitale flådestyringssystem, som hurtigt og nemt giver dig et komplet overblik over din flåde.

Entreprenører

Vi kan hjælpe med at optimere din flådes ydeevne til gavn for både bundlinje og miljøet

Håndværkere

Med GPS tracking fra os er det slut med at lede efter værktøj, maskiner og dokumentation

Transport

Vi kan hjælpe med at optimere din flådes ydeevne til gavn for både bundlinje og miljøet

Forsikringsgodkendt GPS

Vi er godkendt af Forsikring & Pension og samarbejder med alle forsikringsselskaber

Værktøjsovervågning

Med vores beacons har du altid styr på hvor dit værktøj og materiel er

Book et personligt opkald

Er du klar til en uforpligtende snak? Book et møde med en af vores eksperter

Tak for din henvendelse

Vi vender tilbage hurtigst muligt

Tak for din bestilling

Vi sender dine enheder afsted hurtigst muligt

Kontakt os

Har du spørgsmål, så sidder vi klar til at hjælpe dig på hverdage mellem kl. 7-16.

Vores priser

Vores priser er enkle og uden overraskelser - Ingen skjulte gebyrer eller bindinger

Blog

Læs om vores nyeste funktioner, seneste nyheder, og få råd, tips og tricks

Cookiepolitik

Her kan du læse om de cookies vi bruger, og hvad vi bruger dem til

Bestilling

Udfyld bestillingsformularen, så sender vi dine enheder afsted til dig

MUNCK GRUPPEN
NORDJYSKLIFT

PERSONDATAPOLITIK

FOR KUNDER HOS OPTIUNIT ApS

1. Introduktion

Denne persondatapolitik indeholder information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden www.optiunit.com (herefter ”Hjemmesiden”) eller når du køber produkter hos os.

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du kontakte os, som dataansvarlig, via

OptiUnit ApS
CVR-nr. 41 35 06 79
Vosemosegyden 20
Ravnebjerg
5250 Odense SV
Telefon: +4571929293
E-mail: info@optiunit.com

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formal?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden, og når du køber pro-dukter hos os. Personlige oplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Hvis du er besøgende på Hjemmesiden vil vi, hvor det er relevant, indsamle information om dig og din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse, hvilke sider du besøger på Hjemmesiden m.v. Herudover placerer Hjemmesiden cookies i din browser. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi anvender cookies, kan du læse mere herom i vores cookiepolitik, som findes på Hjemmesiden.

Såfremt du benytter dig af vores kontaktformular på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger som firmanavn, navn, telefonnummer og e-mail. Såfremt du er kunde hos os, vil vi ligeledes behandle dine kontakt- og betalingsinformationer, til brug for levering af og fakturering for vores ydelser samt til brug for oprettelse af dig som bruger på vores platform app.optiunit.com

Vi vil ligeledes have adgang til enhver personoplysning om dig, som du måtte indføre i platformen app.optiunit.com, om end det her bemærkes, at denne platform drives af vores software partner, GPSWOX. Hvis du vil vide mere om hvordan, hvordan GPSWOX behandler dine persondata, kan du læse mere herom i deres persondatapolitik, gpswox.com/en/privacy-policy.

Vores primære formål med at indsamle disse personlige oplysninger er

  • at kunne levere vores produkter og opfylde vores aftale med dig,
  • at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlig-hed for at være relevante for dig,
  • at efterleve gældende lovgivning,
  • at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden og
  • at forbedre vores ydelser.

3. Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningerne og formålet med behandlingen.

Vi behandler dog personoplysninger, som fremgår af bogføringsmateriale, i en periode på 5 år efter den pågældende faktura er udstedt, idet vi er lovgivningsmæssigt forpligtede hertil. Når 5-årsperioden er udløbet, slettes også disse oplysninger.

4. Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi kan få behov for at gøre brug af ydelser fra tredjeparter, herunder IT-leverandører, udbydere af e-mailsystemer og betalingsløsninger, fragtmænd, udbydere af Hjemmesiden, samt hosting, backup og andre professionelle samarbejdspartnere, herunder f.eks. GPSWOX, som gør det muligt for os at administrere kundeforholdet og Hjemmesiden.

Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med de af ovenstående parter, som er databehandlere, for således at sikre, at disse er forpligtede til at træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af dine personoplysninger, ligesom de er forpligtede til at sikre, at personoplysningerne forbliver fortrolige og i øvrigt sikre, at de overholder gældende databeskyttelsesret.

5. Hvor overfører vi personoplysninger til?

For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi få behov for at overføre personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS.

Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er vi forpligtede til at sikre, at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret eller indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt.

6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og politikker, ligesom vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskytte dine personoplysninger.

De af vores medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsforpligtelser.

7. Hvad er dine rettigheder?

Når vi behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe dig en række rettigheder. Du har således

Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg

Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger

Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse til os via info@optiunit.com.

8. Ændring af persondatapolitik

Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Senest opdateret marts 2021.